Taký je online dochádzkový systém TiDo, vytvorený so zámerom uľahčenia práce, ktorú so sebou prináša evidencia dochádzky zamestnancov online a spracovanie dochádzky i miezd.