Taký je dochádzkový systém TiDo, vytvorený so zámerom uľahčenia práce, ktorú so sebou prináša evidencia a spracovanie dochádzky i miezd.