Ochrana osobných údajov

K ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou.

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Nariadenie GDPR prináša nové pravidlá pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

GDPR zásadne neovplyvní naše služby, pretože pracujeme hlavne s dátami spadajúcimi pod informačný systém monitorovanie zamestnancov na základe oprávneného záujmu zamestnávateľa a povinnosti vyplývajúcej zo zákonníka práce. V rámci toho však dochádza aj k spracúvaniu niektorých osobných údajov fyzických osôb na strane prevádzkovateľa. My ako sprostredkovateľ sa riadime pokynmi prevádzkovateľa.

Prichystali sme pre vás aj ďalšie informácie:

Kontakt

Ak sme Vás zaujali, alebo máte doplňujúce otázky, kontaktujte nás.

KontaktKontakt