Personálne poradenstvo

Okrem dochádzkového systému ponúkame aj svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti z personálnej praxe vo forme personálneho poradenstva nie len k dochádzke.

Personálne poradenstvo

Riadenie ľudských zdrojov vo firme je spojené s neustálym hľadaním odpovedí na rôzne personálne otázky, s hľadaním riešení, ako prostredníctvom ľudských zdrojov plniť svoje strategické ciele.  Je to riadenie ľudského kapitálu s dôrazom na dosahovanie výsledkov v súlade s platnou legislatívou a pracovno-právnymi predpismi.

Nemusíte byť odborníkom na personalistiku a s tým spojené zákony, pretože Vám ponúkame možnosť personálneho poradenstva. Poradenstvo pri výbere, sledovaní, vyhodnocovaní merateľných ukazovateľov efektivity personálnych procesov a činností, pomoc pri optimalizácií počtu zamestnancov s ponukou možných riešení pri ich dosahovaní. Poradenstvo pri plánovaní pracovnej sily a tiež návrhy optimalizácie pracovných miest a štruktúry zamestnancov s ohľadom na súčasné aj budúce potreby. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť, aby firma bola schopná prostredníctvom svojich zamestnancov dosahovať svoje strategické ciele.

Ponúkame nielen personálne poradenstvo ale aj aktívnu činnosť pri vyhľadávaní, výbere, nábore zamestnancov, taktiež pri ich etablovaní, odmeňovaní, plánovaní zmien, či prepúšťaní. Oblasť personalistiky je veľmi široká a pestrá a preto aj naša ponuka zahŕňa rôzne možnosti spolupráce.

otáznik bublina ikona

Kontakt

Ak sme Vás zaujali, alebo máte doplňujúce otázky, kontaktujte nás.

Kontakt