Správa dochádzkového systému

Majte dochádzku svojich zamestnancov spracovanú
načas, presne, a profesionálne
vďaka správe dochádzkového systému od nás.

Správa dochádzkového systému TiDo.

Dochádzkový systém TiDo je systém, ktorý prináša množstvo nových pohľadov na realitu dochádzky, množstvo informácií, ale i zrkadlo fungovania zamestnancov počas pracovnej doby. Pri vytváraní dochádzkového systému TiDo bola naša vízia uľahčovať prácu a napomáhať pri spracovaní evidencie dochádzky zamestnancov, podkladov a miezd.

Našim zákazníkom(užívateľom systému TiDo) sme sa rozhodli ponúknuť možnosť externej správy systému TiDo s ohľadom na včasné odovdzanie podkladov k mzdám

V záujme toho sme spojili všetky svoje vedomosti a skúsenosti prepojené na prax a realitu v súlade so zákonníkom práce a pracovno-právnymi predpismi a vytvorili sme jeden ucelený systém spracovávania dochádzky. Naše vedomosti a skúsenosti sme zapracovali do dochádzkového systému TiDo. No nie všetko je vždy možné zapracovať. Nakoľko si spracovanie vyžaduje ľudskú pozornosť a myslenie rozhodli sme sa naše vedomosti, skúsenosti a pozorovacie schopnosti ponúknuť našim klientom ako nezávislú službu správy dochádzkového systému TiDo formou externej spolupráce s ohľadom na dohodnuté podmienky.

Ponúkame Vám externú spoluprácu pri spracovaní a evidencii dochádzky Vašich zamestnancov. Našim cieľom je ponúknuť profesionálny prístup k spracovávaniu dochádzky prostredníctvom dochádzkového systému TiDo a pripraviť tak podklady pre mzdové oddelenie s dôrazom na včasnosť a presnosť. Externú spoluprácu sme rozdelili do štyroch úrovni, kde každá úroveň ponúka rôzne stupne starostlivosti.

Správa dochádzkového systému TiDo

Externá správy systému TiDo 

Rozdelili sme ju do 4 možných úrovní starostlivosti o Vaše dáta

 • Kontrola príchodov a odchodov – evidencia dochádzky zamestnancov
 • Kontrola denných záznamov- prerušenia, služobné  odchody
 • Kontrola dodržiavania termínu tvorby plánov
 • Kontrola zadaných údajov v pláne
 • Kontrola mesačného fondu v pláne
 • Kontrola pracovného času
 • 1. úroveň
 • Kontrola pokrytia pracovných zmien s dôrazom na otváraciu dobu
 • Kontrola pracovných zmien s dôrazom na prekrývania sa zamestnancov
 • Kontrola pracovného fondu s dôrazom na denný pracovný čas a otváraciu dobu
 • Dohľad nad čerpaním pomerových častí dovoleniek
 • Kontrola odpracovanej maximálnej dĺžky pracovnej zmeny
 • 1. a 2. úroveň
 • Kontrola dodržiavania plánov
 • Kontrola dodržiavania nepretržitého denného odpočinku
 • Kontrola fotozáznamov s dôrazom na kontrolu pracovného oblečenia a s identifikáciou osôb
 • Dohľad nad čerpaním pomerových častí dovolenie
 • Príprava podkladov cezčasov
 • Kontrola plánovania dovolenky na celý rok
 • Uzavretie mesiaca
 • Kontrola práce nadčas za rok
 • Uzavretie mesiaca
 • Odsúhlasenie nadčasov
 • 1.,2. a 3. úroveň
 • Aktívna, priebežná zmena plánov podľa reálnych potrieb strediska
 • Navrhovanie čerpania náhradného voľna v zákonných lehotách
 • Kontrola záznamov s dôrazom na elimináciu nadčasov
 • Navrhovanie nepretržitého odpočinku v týždni
 • Navrhovanie opatrení pred vznikom nadčasov
 • Navrhovanie riešení v súvislosti s dochádzkou
 • Kontrola dodržiavania zákonných požiadaviek

Kontakt

Ak sme Vás zaujali, alebo máte doplňujúce otázky, kontaktujte nás.

Kontakt